Ing. Michael Fischer
 
Michael Fischer je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze v oboru spalovací motory, turbíny a motorová vozidla s diplomem v roce 1974. Praktické technické zkušenosti získal ve zkušebně, konstrukčních, výpočtových a teoretických odděleních závodu na výrobu leteckých motorů MOTORLET/WALTER. V období 1980-84 jako vedoucí licenčního oddělení v zahraničním obchodě vypracoval pro český textilní průmysl četné licenční smlouvy o převodech technologie s vedoucími zahraničními výrobci. Po absolvování Institutu průmyslově-právní výchovy při českém Úřadu pro vynálezy byl pověřen zahraniční patentovou ochranou československého automobilového průmyslu. V roce 1991 absolvoval zkoušku českého patentového zástupce a získal oprávnění č.17 jako patentový zástupce pro všechny oblasti průmyslového práva. V letech 1992-94 absolvoval základní kurz Evropského patentového úřadu pro Evropské patentové zástupce. Zaměřuje se na získávání a obranu průmyslových práv v oblastech mechaniky a fyziky, na získávání a praktické využití práv k ochranným známkám a na využití patentových a známkových práv licenčními smlouvami. Je členem české komory patentových zástupců a mezinárodních sdružení AIPPI, LES CZ, LES DE, INTA.

Publikace:
1987 Priorita vynálezu a interferenčního řízení v U.S.A.
1997, 2001 Licenční smlouva (Velká kniha smluvních vzorů, nakladatelství C.H.Beck)

Jazyky:
Německy, anglicky, francouzsky, rusky

 
JUDr. Milena Fischerová
 
Milena Fischerová je absolventkou právnické fakulty University J.E.Purkyně v Brně, kde promovala v roce 1974. V roce 1975 obhájila dizertační práci na Karlově Univerzitě v Praze. V období 1976-1991 pracovala jako vedoucí právního oddělení autorsko-právní agentury DILIA a získala široké zkušenosti v oblasti českého a zahraničního autorského práva. Od roku 1996 je advokátkou. Specializuje se na autorské právo, právo k označením, licenční právo a aspekty autorského práva související s právy průmyslovými.

Publikace:
1976 Kolizní právo u mezinárodních licenčních smluv.
1997 Nakladatelská smlouva (Velká kniha smluvních vzorů, nakladatelství C.H.Beck)

Jazyky:
Anglicky, německy, švédsky, francouzsky

 
česky english deutsch